Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Μυθιστορήματα

 • Ἡ Μετανάστις (1880)
 • Οἱ Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν (1883)
 • Ἡ Γυφτοπούλα (1884)
 • Χρῆστος Μηλιόνης
 • Ἡ Φόνισσα

Ποιήματα

Διηγήματα

Θαλασσινὰ εἰδύλλια

καὶ ἄλλα 130 διηγήματα...

Συλλογές

 • Μάγισσες
 • Νοσταλγός (12 διηγήματα)
 • Πεντάρφανος
 • Ἅπαντα 1
 • Ἅπαντα 2
 • Ἅπαντα 3
 • Ἅπαντα 4
 • Ἅπαντα 5
 • Ἀθηναϊκὰ διηγήματα
 • Διηγήματα τῆς Ἀγάπης
 • Πασχαλινὰ διηγήματα
 • Διηγήματα γιὰ παιδιὰ καὶ νέους
 • Ἐπιλογή Ι
 • Ἐπιλογή ΙΙ
 • Ἐπιλογή ΙΙΙ - Κοινωνικὰ διηγήματα
Ναυαγίων ναυάγια
καὶ ἄλλα διηγήματα
Οἱ Χαλασοχώρηδες
καὶ ἄλλα διηγήματα

Σκιαθίτικα διηγήματα

Χριστουγεννιάτικα διηγήματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: